کبک پلیس در ادامه جستجو برای پدر, یک روز پس از از دست رفته دختران مرده یافت

ST-APOLLINAIRE, QUE.—کبک استانی پلیس در ادامه جستجوی خود را برای پدر دو مرحوم دختران بودند که این موضوع از یک کهربا هشدار در اوایل این هفته.

بدن نورا و رومی Carpentier سن 11 و 6 مورد یافت شد در یک منطقه پوشیده شده از درخت از یک کبک حومه شهرستان در روز شنبه.

پلیس شبانه برای دختران پدر مارتین Carpentier ادامه خواهد داد و امروز محکم کردن جستجوی خود منطقه است.

کالبد شکافی در حال برنامه ریزی برای تعیین علت مرگ دختران جوان.

آنها گم شده بود همراه با پدر خود را از جمعه شب و ناپدید شدن آنها مورد توجه کل استان.

کهربا هشدار برداشته شد با گریم کشف, اما پلیس می گویند محل Carpentier کنونی اولویت است.

tinyurlbitlyis.gdu.nuclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>