ببینید | خدمتگزاری تولید کنندگان پوشاک درمقابله باکرونا

ببینید | خدمتگزاری تولید کنندگان پوشاک درمقابله باکرونا

[ad_1]

در پی شیوع ویروس کرونا، پیشگیری و مبارزه با این ویروس فراگیر و پرمخاطره، تولید کنندگان پوشاک در این دوران همواره تلاش وهمراهی دلسوزانه برای تامین ماسک و گان مورد نیاز را داشتند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>