حفاظت شده: یک ماه کسب و کار اردوگاه

درباره نویسنده مارتا Stelmaszak با این نسخهها کار میکند لهستانی و انگلیسی ترکیب مهارت های زبان با درک کامل

توسط MINERALNEWS در 16 دی 1398

درباره نویسنده

مارتا Stelmaszak با این نسخهها کار میکند لهستانی و انگلیسی ترکیب مهارت های زبان با درک کامل از اقتصاد و کسب و کار برای کمک به شرکتهای کوچک و متوسط را به عنوان بزرگ بین المللی تاثیر ممکن ارائه ترجمه و نوشتن حرفه ای خدمات برای کسب و کار و بازاریابی است.

ترجمه مقاله

tinyurlrebrandlybitly
آخرین مطالب