دادگاه تجدید نظر دستور اخراج مایکل فلین دادستان

واشنگتن - یک دادگاه تجدید نظر فدرال در روز چهارشنبه دستور اخراج این پرونده جنایی علیه سابق مغلوب ساختن پیشی جس

توسط MINERALNEWS در 4 تیر 1399

واشنگتن - یک دادگاه تجدید نظر فدرال در روز چهارشنبه دستور اخراج این پرونده جنایی علیه سابق مغلوب ساختن پیشی جستن مشاور امنیت ملی, مایکل فلین.

ایالات متحده مدار دادگاه تجدید نظر برای ناحیه کلمبیا گفت: در یک 2-1 حاکم است که وزارت دادگستری تصمیم به رها کردن پرونده فلین حل و فصل این موضوع حتی اگر فلین التماس کرد گناه را به دروغ به دادستان ویژه مشاور رابرت مولر را در روسیه بررسی است.

ایالات متحده منطقه قاضی مورچه سالیوان به حال کاهش یافته است بلافاصله پس از اخراج در مورد به دنبال به جای بررسی خود را در بخش غیر معمول اخراج درخواست.

آخرین مطالب