خرید رپورتاژ

بسیاری از مردم به نظر نمی رسد به دانستن تفاوت بین یک مترجم و مترجم. در واقع بسیاری از مردم حتی نمی دانند که یک تفاوت وجود دارد و فکر می کنم از نظر مترادف هستند. آنها نیست.

لغت نامه ها به نظر نمی رسد بسیار مفید, یا وقتی که می آید به توضیح تفاوت. در اینجا آنچه را که Oxford Dictionary of English برای گفتن در مورد آن:

مترجم: کسی که تفسیر به خصوص یکی که ترجمه گفتار به صورت خوراکی.
مترجم: کسی که ترجمه از یک زبان به زبان دیگر به خصوص به عنوان یک حرفه ای.

The Oxford Thesaurus of English تنها می افزاید: به سردرگمی لیست “مترجم” و “مترجم” را به عنوان مترادف است.

هلندی Big ون دیل می گوید:

تلک iem. مرگ t.b.v. personen مرگ elkaar niet verstaan het gesprokene mondeling در gebarentaal overbrengt ون د خو طالع در د andere
synoniem: vertaler
vertaler iem. مرگ vertaalt

رسانه ها در حال مبارزه با آن بیش از حد. در 22 ماه اوت روزنامه هلندی de Volkskrant نوشت: در مقاله ای با عنوان “غ Joran stagneert درب ontbreken تلک” (صحیح) است که یک روند قانونی مختل شد چون هیچ “officiële vertaler” (نادرست) در دسترس است. و این کتاب از این مترجم است که واقعا در مورد یک مترجم. عنوان ترجمه هلندی (د تلک) درست است ضمنا بدون شک دلیل آن ترجمه شد و توسط یک مترجم که آیا می دانید تفاوت بین یک مترجم و یک مترجم.

اشتباه گرفته ؟ آن را کاملا ساده است در واقع:
یک مترجم (به هلندی: تلک) معاملات با دهان سخنرانیدر حالی که یک مترجم (به هلندی: vertaler) معاملات با متن نوشته شده. برخی از زبان ارائه دهندگان خدمات ارائه خدمات دیگران تنها به ارائه یا تفسیر و یا خدمات ترجمه.

بنابراین اگر شما به دنبال یک زبان سرویس ارائه دهنده مطمئن شوید که شما به دنبال فرد مناسب: اگر شما نیاز به کسی که به تفسیر بحث در جلسه خود به دنبال یک مترجم; اگر شما نیاز به کسی برای ترجمه به دقیقه این دیدار به دنبال یک مترجم.

ترجمه مقاله

tinyurlrebrandlybitly