کتاب کودکانه

برای مدافعان سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل که روزهای سختی را پشت سر می گذارند ، یک مسابقه کتابخوانی برای کتاب “روزهای بدون آینه” برگزار شده است. “روزهای آینه” از گلستان جعفریان داستان خاطرات منیژه لشکری ​​کتاب کودکانه، همسر شهید مستقل حسین لشکری ​​است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. دلیل اصلی …

ادامه مطلبکتاب کودکانه