مدیرکل هنرهای نمایشی tagged posts

کرونا باز هم یک نمایشگاه سوئیسی را به تعویق انداخت

[ad_1]

گردانندگان نمایشگاه «آرت بازل»‌ برنامه برگزاری پنجاهمین دوره از این رویداد هنری در ماه سپتامبر را به دلیل نگرانی‌ از شیوع ویروس «کرونا» لغو کردند.

برگزاری پنجاهمین دوره از این رویداد هنری در ابتدا برای ماه «ژوئن» برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل شیوع ویروس «کرونا» به ۱۵ الی ۲۰ سپتامبر موکول شد.

به این ترتیب دوره جدید این رویداد هنری در فاصله ۱۷ تا ۲۰ «ژوئن» سال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.    

انتظار می‌رفت بیش از ۲۸۰ گالری از ۳۵ کشور در این رویداد هنری شرکت کنند...

Read More