ببینید | کنایه های پیمان اسدیان به محمدحسین میثاقی و حمایت از عادل فردوسی پور!

ببینید | کنایه های پیمان اسدیان به محمدحسین میثاقی و حمایت از عادل فردوسی پور!

[ad_1] مدیریت و فروش آسان سهام عدالت تمامی مشمولین سهام عدالت که آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده اند، بدون نیاز به داشتن کد بورسی، بدون نیاز به مراجعه به بانک‌ها یا دفاتر پیشخوان، به راحتی می‌توانند از طریق سامانه سهام عدالت مهرآفرین، فهرست تمام شرکت‌هایی که پس از انتخاب آزادسازی مستقیم، رأسا سهامدار شده اند …

ادامه مطلبببینید | کنایه های پیمان اسدیان به محمدحسین میثاقی و حمایت از عادل فردوسی پور!