داروی کرونا tagged posts

واکسن فلج اطفال به کمک بیماران کرونایی می‌آید

واکسن فلج اطفال به کمک بیماران کرونایی می‌آید

[ad_1]

به گفته محققان ویروس کرونا مانند ویروس فلج اطفال نوعی ویروس تک رشته‌ای RNA است و احتمالا بدن با هر دو ویروس توسط مکانیزم‌های یکسان سیستم ایمنی، مقابله می‌کند. بنابر این واکسن خوراکی فلج اطفال می‌تواند بدن را به طور موقت در برابر ویروس کرونا ایمن کند.
واکسن فلج اطفال با قیمت ارزان به طور وسیع در دسترس است و مصرف آن به سادگی انجام می‌شود. سالانه بیش از یک میلیارد واحد از این واکسن تولید شده و در ۱۴۰ کشور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

در ا...

Read More