ببینید | آسیه قهرمانی که خواهرش را از دهان گاندو نجات داد

ببینید | آسیه قهرمانی که خواهرش را از دهان گاندو نجات داد

[ad_1] آسیه قهرمانی که خواهرش را نجات داد آنهم از دهان گاندو. با آسیه که صحبت میکنی، باور میکنی که او یک استعداد ویژه و قابل توجه است. وقتی تمساح ایرانی(گاندو)، بازوی خواهرش(حوا) را گرفت و اورا به درون آب کشید ، آسیه فرار نکرده.به سرعت موهای خواهرش راگرفته وشروع به جدال با(گاندو) تمساح ایرانی …

ادامه مطلبببینید | آسیه قهرمانی که خواهرش را از دهان گاندو نجات داد