حقوق و دستمزد tagged posts

کارگران میوه چین روزانه چقدر می گیرند؟

کارگران میوه چین روزانه چقدر می گیرند؟

[ad_1]

متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ١٣٩٨، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣٢.٠ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٧٢٢٤ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ٥٩.٢ درصدی ١٨٧٧١ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ٣١.٨ درصدی ٦٣٨٩٤ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه‌ای با افزایش ٢٤.٠ درصدی معادل ١٧٨١٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ١٠.٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ٥٩٣٤٧ ریال و قیمت عدس با ١٦.٨ درصد افزایش به ٥٧٦٠٤ ریال رسید...

Read More