ترس از غول‌ها و زندگی در حصار دیوار / امنیت، آزادی یا توهم امنیت؟

ترس از غول‌ها و زندگی در حصار دیوار / امنیت، آزادی یا توهم امنیت؟

[ad_1] تصور کنید در سرزمینی زندگی می‌کنید که در دیوارهایی بلند و محکم محصور است و ایده‌ای از چگونگی جهان خارج از این دیوارها ندارید. شما و پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگتان در سرزمین محصور به دنیا آمده‌اید و هیچ کس به یاد ندارد زندگی سوی دیگر دیوارها چه شکلی است. جغرافیا و تاریخ …

ادامه مطلبترس از غول‌ها و زندگی در حصار دیوار / امنیت، آزادی یا توهم امنیت؟