باید منتظر خاموشی های پی در پی در تابستان باشیم؟

باید منتظر خاموشی های پی در پی در تابستان باشیم؟

[ad_1] به قدری پیش بینی ها در خصوص سخت بودن تابستان امسال از نظر شرایط تأمین مطلوب برق قاطعانه و قریب به واقعیت است که رئیس جمهوری اخیرا در تماس تلفنی با وزیر نیرو، تأکید کرد: “تدابیر لازم اندیشیده شود تا مردم در تابستان با مشکل برق مواجه نشوند” در این خصوص محسن طرزطلب، مدیرعامل …

ادامه مطلبباید منتظر خاموشی های پی در پی در تابستان باشیم؟