حفاظت شده: یک ماه کسب و کار اردوگاه


درباره نویسنده

مارتا Stelmaszak با این نسخهها کار میکند لهستانی و انگلیسی ترکیب مهارت های زبان با درک کامل از اقتصاد و کسب و کار برای کمک به شرکتهای کوچک و متوسط را به عنوان بزرگ بین المللی تاثیر ممکن ارائه ترجمه و نوشتن حرفه ای خدمات برای کسب و کار و بازاریابی است.

ترجمه مقاله

tinyurlrebrandlybitly

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>