پلیس شناسایی عبدالعزیز Dubet, 21 عنوان قربانی در Mississauga تیراندازی

پلیس را شناسایی کرده اند که قربانی تیراندازی در Mississauga به عنوان 21 ساله عبدالعزیز Dubet از تورنتو است.

پلیس دریافت تماس در مورد تیراندازی در Dundas Street شرق و وارتون راه منطقه در اطراف ساعت 8 صبح روز جمعه صبح.

Dubet داشت با زخم گلوله در داخل یک خودرو در یک پارکینگ در هتل. پلیس تلفظ او را مرده در صحنه است.

پلیس گفت: تحقیقات اولیه منجر محققان به این باور این حادثه اتفاق افتاده در حدود 4 صبح آنها درخواست هر کسی با اطلاعات و یا dash cam فیلم به تماس با آنها را در 905-453-2121 فرمت 3205 یا ناشناس با تماس پوست Crime Stoppers در 1-800-222-TIPS (8477).

tinyurlbitlyis.gdu.nuclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>