‘در’ چالش های رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن مفهوم عمیق-دولت توطئه

نویسنده دیوید Rohde رد تهمت ادعا می کند در مورد یک “دولت عمیق” و استدلال می کند که رئیس جمهور یکی ایجاد موازی دولت سایه پر همفکر وفاداران.

tinyurlbitlyis.gdv.gdv.htclck.rucutt.lyshrtco.detny.im