پاسخ خود را Coronavirus پرسش: نشانه های جدید, اقتصاد و مجازی جشن

بزرگنمایی این تصویر

مردم نشستن در یک فاصله از یکدیگر به عنوان آنها صبر کنید به آزمایش می شود در یک COVID-19 موبایل تست ایستگاه در یک مدرسه دولتی منطقه پارکینگ در کامپتون کالیفرنیا. رابین بک/خبرگزاری گتی ایماژ پنهان کردن عنوان

تعویض عنوان

رابین بک/خبرگزاری گتی ایماژ

در این پخش از ملی, گفتگو, یک بیماری عفونی پزشک پاسخ سوالات خود را در مورد لیست جدید علائم COVID-19 که مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری قرار دارد. ما همچنین پاسخ به سوالات خود را در مورد اقتصاد و سلامت روانی و ما را نگاه کنید که چگونه مردم هنوز هم با داشتن جشن عملا.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>