پاسخ خود را Coronavirus سوال: COVID-19 و کلیه ماسک ها و حیوانات خانگی

بزرگنمایی این تصویر

بیشتر مکان ها نیاز به مردم ماسک از جمله فروشگاه های مواد غذایی و خطوط هوایی. در این پخش از ملی گفتگومتخصص اپیدمیولوژی پاسخ سوالات خود را در مورد پوشش صورت. معاونت/خبرگزاری گتی ایماژ پنهان کردن عنوان

تعویض عنوان

معاونت/خبرگزاری گتی ایماژ

در این پخش از ملی, گفتگو, دکتر, پاسخ سوالات خود را در مورد شرایط از پیش موجود و چگونه برای محافظت از خودتان. ما بحث در مورد بازگشایی کسب و کار به عنوان برخی از کشورهای سهولت مستند محدودیت. و ما پاسخ سوالات خود را در مورد ماسک و حیوانات خانگی.

tinyurlbitlyis.gdu.nuclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>