چه بیماری هایی توسط دکتر کلیه و مجاری ادراری درمان میشود؟

کلیه و مجرای ادراری سیستم مهم و دارای اهمیت در بدن است که مشکلات که در آن بوجود می آید بر عملکرد دیگر سیستم ها

توسط MINERALNEWS در 19 شهریور 1400
کلیه و مجرای ادراری سیستم مهم و دارای اهمیت در بدن است که مشکلات که در آن بوجود می آید بر عملکرد دیگر سیستم ها در بدن نیز تاثیر میگذارد. انواع بیماری کلیه و مجرای ادراری کلیه و مجرای اداری انواع زیادی از بیماری ها را در برمیگیرد. که عبارتند از آسیب حاد کلیه ، بیماری مزمن کلیه ، سندروم نفروتیک، نارسایی کلیه .و.... در بالا انواع بیماری را نام بردیم و در ادامه علت بوجود و درمان آن ها را نیز توضیح خواهیم داد. بعضی از مشکلات از جمله عفونت شدید در خون ، نارسایی قلب،  جراحی آئورت و قلب، کم آبی شدید نیز بیمار های در زمینه کلیه و مجرای ادراری را در پی دارد. بیماری های زیر از حاد ترین بیماری هایی هستند که توسط دکتر کلیه و مجاری ادراری می توانند درمان شوند.  بیماری آسیب حاد کلیه این بیماری عملکرد کلیه را به طور سریع از بین می رود . در این بیماری ادرار کمتری در مثانه جمع می شود و مواد زائد در خون بسیار افزایش میابد اگر این بیماری به موقع درمان نشود تبدیل به بیماری مزمن کلیه می شود. بیماری مزمن کلیه منشاء بوجود آمدن این بیماری فشار خون بالا و دیابت است که بیماری مزمن کلیه را در انسان بوجود می آورد در چند دهه اخیر اثبات شده است که از هر ده نفر یک نفر میتواند دارای این بیماری باشد. سندرم نفروتیک منشاء رخ دادن این بیماری در بدن سرطان یا دیابت است که باعث میشود این بیماری در بدن بوجود  بی آید همچنین  پروتئین موجود در ادرار به طور چشمگیری کاهش پیدا میکند. نارسایی کلیه این بیماری باعث از دست دادن تمام عملکرد کلیه در بدن میشود که حتما باید درمان صورت بگیرد. زیرا حفظ جان انسان در این بیماری بسیار دارای  اهمیت است. چه بیماری هایی توسط دکتر کلیه و مجاری ادراری درمان میشود؟  کلیه انسان و اجزای داخل آن درمان بیماری با مراجعه به دکتر شما میتوانید در صورت مشاهده هر گونه در ناحیه کلیه و مجرای ادراری به پزشک مراجعه کنید و تحت درمان قرار بگیرید . متخصصان قادرند با استفاده از علم و دانش پزشکی بیماری های مربوط به کلیه و مجرای ادراری را درمان کنند.