داروساز چه کاری انجام می دهد؟

داروسازان مسئولیت این موارد را دارند:
کیفیت داروهایی که به بیماران عرضه می شود
اطمینان از تأمین دارو در قانون
اطمینان از مناسب بودن داروهای تجویز شده برای بیماران
مشاوره به بیماران در مورد داروها ، از جمله نحوه مصرف آنها ، چه واکنشی ممکن است رخ داده و پاسخ به سؤالات بیماران.
داروسازان همچنین:
نظارت بر زنجیره تأمین داروها و اطمینان از اینکه مکانها و سیستمهای داروخانه برای اهداف مناسب هستند
به سایر متخصصان بهداشت و درمان در مورد استفاده بی خطر و مؤثر از داروهای ، و تهیه ایمن و مطمئن داروها توصیه کنید
به علائم بیماران پاسخ دهید و در مورد داروهای فروش در داروخانه ها توصیه کنید
ارائه خدمات به بیماران ، از جمله ترک سیگار ، اندازه گیری فشار خون و مدیریت کلسترول
نظارت بر تولید و تهیه داروها و ارزیابی کیفیت داروها قبل از تهیه آنها به بیماران تولید کنندگان داروسازی.
داروسازان کجا کار می کنند؟
داروسازان در بسیاری از محیط های کاری مختلف کار می کنند. این شامل:

دانشکده داروسازی شهید بهشتی

داروخانه های جامعه (که گاهی اوقات به آن داروخانه خرده فروشی یا خیابان های بلند گفته می شود) و بیمارستان ها. اکثر داروسازان در داروخانه های جامعه و بیمارستان فعالیت می کنند
تولید دارو یا فروش دارویی در صنعت داروسازی
زندان ها ، سازمان های مراقبت های اولیه ، دانشگاه ها در زمینه تدریس و تحقیق ، سازمان های نظامی ، داروسازی و دامپزشکی.
ثبت نام داروساز
شخصی که خود را داروساز می نامد ، باید در GPhC ثبت شود.

می توانید در ثبت نام ما جستجو کنید تا ببینید که یک داروساز به طور قانونی مشغول به کار است و در صورت داشتن آمادگی جسمی برای ادعای علیه آنها عمل می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند یک داروساز باید ثبت نام و اقامت خود را طی کند ، به ثبت نام به عنوان داروساز مراجعه کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>