خرید کتاب اورجینال پزشکی

داود ملکی‌صیدآبادی ; فعال حوزه انتشار در گفت‌وگو با ایبوک رالی در مورد خرید کتاب اورجینال پزشکی , با اشاره به نقش کارداران متفاوت در رونق و بسط کتابسازی تیتر کرد : در قدم در آغاز به لحاظ اینجانب نقش مدیریتی وزارت فرهنگ وتمدن و پند اسلامی تحت عنوان متولی این مسئله دوچندان با اهمیت است چون تجربه نشان داده که خلق و خوی سلیقه‌ای در صادر شدن جواز کتاب و عدم تکثیر اثر ها حساس و تاثیرگذار می تواند یک کدام از این دست اندرکاران به شمار آید .

او خاطر نشان کرد : از سمت دیگر خلا مقررات مانع یعنی شرایطی که با آنها بتوان واضح انتخاب تکلیف کرد و وجود نداشتن منشاء رسمی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسئله کتابسازی و پرهیز از سردرگرمی ناشران خرید کتاب اورجینال پزشکی و نویسندگان را هم می‌توان تحت عنوان یکی دیگر از این کارداران اسم پیروزی .

ملکی بابیان این که کتابسازی علیل یک نادرست بزرگ در وزارت خرید کتاب اورجینال پزشکی است , اظهار‌کرد : سهولت در دریافت پروانه و این که هر شخصی قادر است به راحتی چاپ کننده خرید کتاب اورجینال پزشکی شود یک کدام از عامل ها ساخت کتابسازی است .

او در رابطه نقش ناشران غیرحرفه‌ای خرید کتاب اورجینال پزشکی در کتابسازی , توضیح بخشید : اکثری از کسانی که فارغ از سوابق فرهنگی به‌این رشته روی می آورند برای این که جواز خویش را زنده نگه دارا‌هستند دست به نشر هر کتابی می‌زنند و غالبا در‌این دربین , سراغ کتاب‌هایی می روند که تا قبل از این ترجمه شده باشند .

ملکی تاکید کرد : اما می بایست تیتر کنم که‌این ناشران خرید کتاب اورجینال پزشکی قدمت طولانی ندارند و بخش اعظمی از آن ها به مرور از چرخه صنعت انتشار حذف میگردند . اگرچه دراین مورد معتقدم که یکی‌از علل کتابسازی عدم اعتنا دستگاه‌های نظارتی
هر شخصی میتواند به راحتی منتشر کننده شود و این‌که سه تیتر کتاب داشته باشد و خواهش بدهد به وی جواز انتشار میدهند
بر کار و محتوای کتاب این ناشران است .

کتابسازی خرید کتاب اورجینال پزشکی به عبارتی سرقت ادبی است

مدیریت انتشارات خرید کتاب اورجینال پزشکی ایبوک رالی همینطور در رابطه تفاوت نداشتن کتابسازی و سرقت‌ادبی , اظهار‌کرد : جزو کتابسازی‌ها سرقت ادبی است که همه‌جای عالم تحت عنوان یک ضداخلاق شناخته میشود , چون ناشران محتوای کتاب چاپ کننده دیگر را با اندکی تغییر تحول و تغییر دادن اسم معنی کننده و طرح روی جلد به راحتی منتشر میکند .

ملکی خاطر نشان نمود : از طرف دیگر می بایست بدین قضیه توجه کنیم که عموما به دلیل بازار مریض کشور‌ایران و حالت انتشار مرزوبوم از دید اقتصادی و فرهنگی , اکثری از ناشران برای این‌که خویش را سرپا نگه دارا‌هستند و فروش خیر و خوبی داشته باشند به سراغ کتابسازی میروند .

او بابیان این‌که بایستی از سه سپس به شرایط نابسامان انتشار سرزمین نگاه کرد , توضیح اعطا کرد : در صنعت انتشار ابتدا ایجاد محتوا , دوم بازار فروش و سوم بعد ها نظارتی نقش مهمی دارا‌هستند تا این چرخه به صدق تکان نماید و از مسیر مهم خویش گم راه نشود , هنگامی که که‌این سه آنگاه به صدق فعالیت نماید جایی برای اقداماتی نظیر کتابسازی باقی نمی‌ماند .

ملکی همینطور از حضور دولت در بازار تکثیر تحت عنوان یک حضور معکوس اسم موفقیت و خاطر نشان کرد : این حضور اکنون نقش مخالف به خویش گرفته است , به جای این که دولت به موردها نظارتی بازار توجه نماید , جلوی کپی‌رایت‌های غیررسمی را بگیرد و از ناشران حمایت نماید در دعوا ایجاد محتوا اعمال لحاظ مینماید .

او یادآور شد : هنگامی که یک ارگان رسمی جلوی ایجاد محتوای اثر عالی را می گیرد , بازار برای ساخت اثر ضعیف گشوده می‌گردد . مثال این رخداد را در صدا و سیما شاهد هستیم ; وقتی که خط قرمزهای محدودکننده و سلیقه‌ای بازدارنده ساخت یک سریال عالی می‌گردد , روش برای ساخت سریال‌های ضعیف و کم‌محتوا گشوده میشود .

ملکی دراین باره اظهار کرد : دراین مورد بایستی بیان کرد که با گذشت زمان نیز تولیدکننده و نیز
در صنعت تکثیر ابتدا ساخت محتوا , دوم بازار فروش و سوم بعدها نظارتی نقش مهمی دارا‌هستند تا این چرخه به صدق جنبش نماید
کارگردانان به سراغ ساخت چنین اثراتی می روند و ما شاهد برنامه‌سازی‌های ضعیف و سطحی هستیم که مثال آن را می‌توان در مستند دید .

او بابیان این که در حوزه کتاب نیز چنین بحثی موجود هست , اعلام کرد : وقتی که وزارت راهنمایی نقش نظارتی خویش را در خرید کتاب اورجینال پزشکی کنار بگذارد و نقش کنترل‌کننده ساخت محتوا را برای خویش در حیث گیرد , پزشکیعتا به نقش نظارتی کمتر می رسد و در‌این فی مابین مورد برای دست برای کپی‌رایت غیر رسمی و محصول ها اثرها ناشران دیگر بیشتر می گردد .

ملکی تاکید کرد : به همین منظور معتقدم که مداخله‌های مدنی در‌این حوزه خرید کتاب اورجینال پزشکی تاثیرگذار است و عوض این که از پخش‌های غیررسمی پرهیز نماید , کانال‌های توزیع تولید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>